O Firmie

Zakład Odzysku Surowców Madrohut Sp. z o.o w Krakowie ul. Ujastek 1 powstała w 1997 r. na terenie H.T.S S.A.
Jest to Spółka w 100% kapitałem polskim.

Zadaniem Spółki jest eksploatacja zasobów tzw. Starej Hałdy H.T.S S.A. gdzie wykorzystuje Polską myśl techniczną i wieloletnie doświadczenie do produkcji kruszyw z żużli wielkopiecowych i stalowniczych odpadów hutniczych.